Dobry cholesterol

wysoki cholesterol

dobry cholesterolHDL czyli z angielskiego High Density Lipoproteins czyli lipoproteiny wysokiej gęstości to tak zwany dobry cholesterol lub alfa-lipoproteina. Ma dobroczynne działanie dla organizmu i dobrze dla nas jest gdy w naszym organizmie znajduje się go jak najwięcej. Powoduje on, że całkowity poziom cholesterolu w organizmie się obniża, czyli likwiduje LDL zły cholesterol. Dzieje się tak ponieważ transportuje cholesterol z tkanek, komórek, narządów i innych frakcji lipidowych osocza do wątroby, gdzie jest metabolizowany. W przeciwieństwie do złego cholesterolu, dobry cholesterol nie przyczynia się do powstawanie blaszek miażdżycowych. Jest on niezwykle pożyteczny, bez jego obecności funkcjonowanie organizmu nie byłoby możliwe. Dlatego dobrze mieć dobry cholesterolw dużych ilościach w naszym organizmie.


<<<<Kliknij i sprawdź  jak zwiększyć dobry cholesterol>>>>

 


Dobry cholesterol normy


Jeśli ilość dobrego cholesterolu jest niższa niż 35 mg/dl to sprzyja ona występowaniu choroby wieńcowej. Najlepszy do określenia ryzyka wystąpienia chorób serca i układu krążenia jest współczynnik wynikający ze stosunku cholesterolu całkowitego do dobrego HDL. Jego prawidłowa wartość powinna wynosić  4,5 lub mniej.

Dobry cholesterol nie ma górnej ograniczającej jego ilośc wartości. Jednak jest przyjęty limit całkowitego cholesterolu, czyli łącznej liczby dobrego i złego. Według naukowców, oba rodzaje cholesterolu łącznie, nie powinny przekraczać 200 miligramów na 0,1 litr surowicy krwi.